Onsdagsroning i 2019


Onsdagsroning gennemføres i 2019 sådan:

  • Fra onsdag 3. april - 17. april er der afgang kl. 17.00 (klar på vandet)
  • Fra onsdag 24. april - 19. juni er der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
  • Fra onsdag 14. august - 21. august er der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
  • Fra onsdag 28. august - 18. september er der afgang kl. 17.00 (klar på vandet)

 

Flere tovholdere
Det tilstræbes at være to tovholdere til hver onsdag aften.

Tovholderne vil søge at gennemføre en onsdagsroning, hvis der som minimum er to deltagere, som har tilmeldt sig til den pågældende aften, senest samme dag klokken 12:00.
Tovholder aftaler tures længde og tidsramme med de fremmødte - husk, at det tager tid at ro.


Som tovholder:

  • sørger du selv for en anden tovholder, hvis du bliver forhindret i at komme.
  • aftaler du med din medtovholder om, hvem der gør hvad f.eks. om deltagerne deler sig i flere grupper, så nogen måske ror længere end andre.
  • aftaler du med din medtovholder om, hvor I holder fælles kaffepause eller socialt samvær efter roturen.
  • tjekker du på tilmeldingen inden I tager på vandet, hvor mange der har tilmeldt sig spisning og tager det nødvendige antal pølser og brød ud af fryseren - og minder spisedeltagerne om, at de skal indbetale 20 kroner til klubben - maden tilbereder i i fællesskab
  • er du ikke turansvarlig og alle deltagere er ansvarlige for egen sikkerhed på turen  - men vi anbefaler, at tovholderne inden i går på vandet tager en snak om vind og bølger.


Tilmelding
Tilmelding til onsdagsroning– under Aktivitetskalender.
Der finder du også tovholdernes navn.


Målet er at vi med onsdagsroning sikrer, at vi kommer til at møde mange klubmedlemmer på vandet, og at vi kan hjælpe hinanden til at fastholde de rotekniske færdigheder, som vi stod med efter vores eget kajakkursus.

Med venlig hilsen
Roudvalget

Onsdagsroning

2018 årets første aftentur til Ishøj Strand - bagefter hygge med pølser og brød. Har du billeder fra en god aften på vandet - så send det gerne til webmaster.