Klubture

I Brøndby Kajakklub arrangerer vi hvert år en række ture, korte og lange. Her tager vi rundt i Danmark og såmænd også i de andre nordiske lande, og oplever de utallige smukke steder, det er muligt at komme til med en havkajak.

Klubben yder tidskud i form af brobizz til ture over Øresund og Storebælt samt et tilskud per turdeltager på 100 kroner. Transportomkostninger fordeles mellem deltagerne efter aftale.

Har du forslag til klubture, venligst send disse til turudvalget@brkk.


Klubtur programmet sammensættes af turudvalget.