Klubture

I Brøndby Kajakklub arrangerer vi hvert år en række ture, korte og lange. Her tager vi rundt i Danmark og såmænd også i de andre nordiske lande, og oplever de utallige smukke steder, det er muligt at komme til med en havkajak.

Klubben yder tidskud i form af brobizz til ture over Øresund og Storebælt samt et tilskud per turdeltager på 100 kroner. Transportomkostninger fordeles mellem deltagerne efter aftale.

Du kan se turene i Aktivitetskalenderen.

Har du forslag til klubture, venligst send disse til turudvalget@brkk.


Klubtur programmet sammensættes af turudvalget.