Handelsbetingelser

FORBEHOLD OG PRISER
Klubbens kontingent er fastsat ved generalforsamlings beslutning. Derudover forbeholder klubben sig retten til at ændre priser uden varsel. Foreningen er momsfritaget. Klubben tager forbehold for tryk-/tastefejl.

ABONNEMENTSVILKÅR
Det er en forudsætning for medlemskabet af Brøndby Kajakklub, at du tilmelder dig betaling via Dankort eller andet betalingskort, som er godkendt af Brøndby Kajakklub og Nets.
I forbindelse med din første betaling godkender du, at Brøndby Kajakklub fremover må trække pengene på din konto via dit betalingskort, indtil du enten ændrer dit medlemskab eller melder dig ud af Brøndby Kajakklub.
Beløbet du skal betale for medlemskabet af Brøndby Kajakklub trækkes automatisk via dit betalingskort.
Du vil senest 10 dage inden hver betaling modtage en e-mail eller sms, som fortæller dig hvor meget, du skal betale. Du vil få mulighed for at stoppe betalingen, hvis du ikke ønsker at forlænge dit abonnement.
Brøndby Kajakklub benytter Dibs, som er godkendt af Nets til betalingsløsning.
Ved automatisk trækning på betalingskort gemmes dine kortinformationer ikke hos Brøndby Kajakklub, men hos Dibs.
Inden betalingskortets udløbsdato eller ved ændringer i kortdata fremsendes påmindelse pr. mail herom, og du må herefter foretage en tilmelding med et nyt betalingskort. Når du har modtaget det nye Dankort, kan du ændre dine kortoplysninger ved at logge ind på http://www.brkk.dk klik på "Mit betalingskort".
Ved spærring af dit betalingskort er du selv ansvarlig for at foretage en ny tilmelding med et nyt betalingskort. Dette gøres ligeledes via Brøndby Kajakklub som beskrevet ovenfor.
I særlige tilfælde kan abonnement indbetales via bankoverførsel efter konkret aftale.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

OPHØR / OPSIGELSE af medlemskab
Ønsker du ikke længere medlemskab af Brøndby Kajakklub, kan du kontakte kassereren eller sende e-mail til kassereren, hvor du anmoder om udmeldelse. Der vil i forbindelse med udmeldelse ikke blive refunderet betalt kontingent. Du vil efter udmeldelse, ikke længere modtage opkrævninger fra klubben.

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til næste sæson.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er du ikke omfattet af en reklamationsret. Du kan dog klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, du er uenig i. Alle klager vil blive behandlet i bestyrelsen, hvorefter du vil få en tilbagemelding.

MEDLEMMETS ANSVAR
Brøndby Kajakklub forbeholder sig ret til at spærre medlemmets adgang til siden ved manglende betaling, og hvis der sker mislighold af klubbens ejendom for Brøndby Kajakklubs medlemmer eller forenings-systemet. Der vil ikke blive udbetalt kompensation til medlemmet ved evt. spærring.


Bestyrelsen oktober 2016