Onsdagsroning

Det er roudvalget, der bl.a. skaber rammerne for onsdagsroning og andre aktiviteter på vandet, som jo er det sted, vi mødes i Brøndby Kajakklub. Formålet med turerne, der primært foregår i vores daglige rovand, er at sikre, at alle har mulighed for at komme på vandet og møde andre roere i klubben. Jo flere du kender, jo letterede er det at finde en romakker, hvis du en dag selv tager initiativ til at komme på vandet.

Onsdagsroning har nu i en række år været et fast element, hvor vi mødes og tager en tur, hvor der er respekt om, at det er den "laveste fællesnævner", der bestemmer fart og distance. Så er vi sikre på, at alle kan være med - og tovholderne er alene ansvarlig for, at der er nogen til stede, når vi skal af sted.

Onsdagsroning i 2022:

6. og 13 april kl 17.00 - 20.00 

20 april kl 17.30 - 20.30 frem til 22. juni.

10.  og 17. august 17.30 - 20.30

24. august 17.00 - 20.00 frem til 14. september ennemføres i 2020 sådan:

Fra dag 1. aprionsda2. april - 24. juni er der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
Fra onsdag 2. august - 19. auguster der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
Fra onsdag 26. august - 16. september er der afgang kl. 17.00 (klar på vandet)

Flere tovholdere
Det tilstræbes at være to tovholdere til hver onsdag aften.

Tovholderne vil søge at gennemføre en onsdagsroning, hvis der som minimum er to deltagere, som har tilmeldt sig til den pågældende aften, senest samme dag klokken 12:00.
Tovholder aftaler turens længde og tidsramme med de fremmødte - husk, at det tager tid at ro, afslutningstidspunktet er vejledende.


Som tovholder:

  • sørger du selv for en anden tovholder, hvis du bliver forhindret i at komme.
  • aftaler du med din medtovholder, hvem der gør hvad f.eks. om deltagerne deler sig i flere grupper, så nogen måske ror længere end andre.
  • aftaler du med din medtovholder, hvor I holder fælles kaffepause undervejs og/eller socialt samvær efter roturen.
  • tjekker du på tilmeldingen inden I tager på vandet, hvor mange der har tilmeldt sig spisning og tager det nødvendige antal pølser og brød ud af fryseren - og minder spisedeltagerne om, at de skal indbetale 20 kroner til klubben - maden tilberedes i fællesskab.
  • tager du en snak med medtovholder og deltagerne iøvrigt om vind, bølger og færdigheder - men alle deltagere er ansvarlige for egen sikkerdhed på turen.
  • kan du, men har ikke pligt til, at afvise deltagelse af roere, der ikke har gennemført selv- og makkerredning i.o.m. klubbens regler herom

Tilmelding
Tilmelding til onsdagsroning under Aktivitetskalenderen.
Der finder du også tovholdernes navn.


Målet er at vi med onsdagsroning sikrer, at vi kommer til at møde mange klubmedlemmer på vandet, og at vi kan hjælpe hinanden til at fastholde de rotekniske færdigheder, som vi stod med efter vores eget kajakkursus.

Med venlig hilsen
Roudvalget