Onsdagsroning

Det er roudvalget, der skaber rammerne for onsdagsroning og andre aktiviteter på vandet, som jo er det sted vi mødes i Brøndby Kajakklub. Formålet med turene, der primært foregår i vores daglige rovand, er at sikre, at alle har mulighed for at komme på vandet og møde andre roere i klubben. Jo flere du kender, jo letterede er det at finde en romakker, hvis du en dag selv tager initiativ til at komme på vandet. 

Onsdagsroning har nu i en række år været et fast element, hvor vi mødes og tager en tur, hvor der er respekt om, at det er den "laveste fællesnævner", der bestemmer fart og distance. Så er vi sikre på, at alle kan være med - og tovholderne er alene ansvarlig for, at der er nogen til stede, når vi skal af sted.

Onsdagsroning i 2021

Onsdagsroning gennemføres i 2020 sådan:

Fra onsdag 1. april - 15. april er der afgang kl. 17.00 (klar på vandet)
Fra onsdag 22. april - 24. juni er der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
Fra onsdag 12. august - 19. august er der afgang kl. 17.30 (klar på vandet)
Fra onsdag 26. august - 16. september er der afgang kl. 17.00 (klar på vandet)

 

Flere tovholdere
Det tilstræbes at være to tovholdere til hver onsdag aften.

Tovholderne vil søge at gennemføre en onsdagsroning, hvis der som minimum er to deltagere, som har tilmeldt sig til den pågældende aften, senest samme dag klokken 12:00.
Tovholder aftaler tures længde og tidsramme med de fremmødte - husk, at det tager tid at ro.


Som tovholder:

  • sørger du selv for en anden tovholder, hvis du bliver forhindret i at komme.
  • aftaler du med din medtovholder om, hvem der gør hvad f.eks. om deltagerne deler sig i flere grupper, så nogen måske ror længere end andre.
  • aftaler du med din medtovholder om, hvor I holder fælles kaffepause eller socialt samvær efter roturen.
  • tjekker du på tilmeldingen inden I tager på vandet, hvor mange der har tilmeldt sig spisning og tager det nødvendige antal pølser og brød ud af fryseren - og minder spisedeltagerne om, at de skal indbetale 20 kroner til klubben - maden tilbereder i i fællesskab
  • er du ikke turansvarlig og alle deltagere er ansvarlige for egen sikkerhed på turen  - men vi anbefaler, at tovholderne inden i går på vandet tager en snak om vind og bølger.


Tilmelding
Tilmelding til onsdagsroning– under Aktivitetskalender.
Der finder du også tovholdernes navn.


Målet er at vi med onsdagsroning sikrer, at vi kommer til at møde mange klubmedlemmer på vandet, og at vi kan hjælpe hinanden til at fastholde de rotekniske færdigheder, som vi stod med efter vores eget kajakkursus.

Med venlig hilsen
Roudvalget