Klubbens værdier

Klubbens aktiviteter bygger på frivillighed, tolerance, hjælpsomhed, og engagement.

Frivillighed – Klubbens rokurser, ture, sociale aktiviteter og udbygning og vedligeholdelse af klubbens faciliteter bygger på medlemmernes frivillige arbejde.

Tolerance – Der er plads til forskellighed i klubben, og vi har alle et ansvar for at såvel gamle som nye medlemmer føler sig velkomne og respekterede.

Hjælpsomhed - Vi er opmærksomme på hinanden på tur og i klubben og hjælper hinanden, når der er behov for det.

Engagement – Vi er engageret i klubbens aktiviteter og udvikling ud fra de muligheder og forudsætninger, vi hver især besidder.