Ole går til kajak


Jeg har fanget Ole en mørk og regnfuld januar onsdag aften i klubhuset ved Brøndby havn.

Ole går nemlig til kajak hver onsdag i BRKK (Brøndby Kajakklub). Det gør han fordi, han lægger vægt på, at der er et aktivt klubliv, hvor medlemmerne mødes – ikke bare for at ro kajak, men også for at være sammen om deres interesse.

Ole Kofoed var formand for BRKK fra 2013 til 2015, og ja, han er nemmest at fange onsdag aften. Han er ikke alene. Nogle medlemmer har fundet ud af, at det er sjovt at ro i mørke med lys på kajakkerne, andre dropper forbi og tager sig en tur i motionsrummet eller foretager nogle af de små tilpasninger og reparationer på kajakkerne, som bliver nødvendige i tidens løb.

Bag den venlige og imødekommende mand, gemmer der sig et stærk engagement for klubben: ”BRKK skal være det helt naturlige valg af kajakklub for det sydlige København og forstæder. Vi har et attraktivt socialt miljø, hvor engagerede motionister kan dyrke deres fælles interesse, at ro kajak”.

”I den ideelle verden, som vi i bestyrelsen arbejder på at nå frem til, vil der være mere liv året rundt. Udgangspunktet er, at vi ”går til kajak”. Det kan om vinteren foregår ved at deltage i foredrag og undervisning – at ro med lys på, hvis vejret tillader det, og ind i mellem arrangere fællesspisning bagefter – for intet er bedre efter de fysiske anstrengelser, end at vende og dreje sejrene og de små deltaljer med alle de andre”.
”En dag i weekenden kunne vi arrangere ture for alle, ligesom det også er vigtigt, at vi udnytter at medlemmerne hver søndag har mulighed for at træne i svømmehallen. Det sidste er med til at sikre, at klubbens medlemmer har et højt teknisk niveau”.

”Vi har også gode faciliteter til motion for klubmedlemmer, og på sigt er det også muligt at bruge lokalerne om formiddagen til +60 segmentet: motion og gåture i de fine omgivelser”.

”Om sommeren kunne klubaftenerne blive brugt til fællesture, hvor nye og gamle roere mødes på vandet, leger og øver teknik, så det for alle bliver mere sikkert at færdes i det våde element, eventuelt kombineret med fællesspisning som en opsamlende afslutning”.
”I sommerhalvåret måtte weekenderne også gerne blive udfyldt med fællesture rundt i landet, endags eller hele weekendture, nogle gange også til udlandet”.

Hvorfor BRKK?
Der er mange ro- og kajakklubber omkring København, hvorfor så lige BRKK?
”I BRKK lægger vi vægt på et godt socialt miljø, hvor der er plads til alle kajakinteressererede motionister, både de ambitiøse og de, der nyder en stille tur på vandet. Har du et ønske om at udvikle dig teknisk og møde nye større udfordringer, er der mulighed for det – og sætter du pris på naturoplevelser og socialt samvær, ja, så kan det også lade sig gøre. Og hvem siger, at du ikke kan være med til begge dele”.
”Vores klubdage og mange aktiviteter er naturligvis også med til at tiltrække nye og fastholde bestående medlemmer”.

Udfordringerne:
”Naturligvis er der udfordringer. Vi har plads til flere aktive medlemmer. Klubben har mange kajakker, gode lokaler og et fint motionsrum, så det er oplagt, at mere liv vil skabe et mere attraktivt miljø.

Klubben er ikke kommerciel, alle aktiviteter bygger på frivilligt arbejde, det være sig kajakkurser, teknikundervisning, planlægning af ture og klubaftener samt bestyrelsesarbejde. Derfor er det også vigtigt for bestyrelsen at sikre, at ingen ”brænder ud”, og at der hele tiden er nye friske kræfter, som vi alle sammen kan trække på”.

”Her er det vigtigt at så mange som muligt støtter op omkring klubbens daglig liv, og at vi fra bestyrelsens side sikrer god kommunikation – både på hjemmesiden og den sideløbende Facebookside”.

”Derfor er jeg også glad for, at klubben råder over mange ressourcer: mange erfarne medlemmer med forskellige kompetencer, dygtige instruktører, en aktiv og initiativrig bestyrelse, god økonomi der giver mulighed for en helt up-to-date kajakflåde, fine fysiske faciliteter i vores klubhus, en perfekt beliggenhed både med hensyn til adgang til søerne og havet og så let at nå til via motorvejen,”.

Fremtidsudsigterne:
”Jeg ser lyst på fremtiden. Lige nu er der gang i mange nye aktiviteter. Der er en positiv stemning blandt medlemmerne, og med afsæt i vores gode rammer er det et fint udgangspunkt for at nå visionerne om at være en attraktiv kajakklub i det sydlige København” - slutter Ole og sætter kaffe over til de roere, der lige nu er på vej ind fra en tur på vandet.

Meld dig ind i BRKK.


Interview med et nyere medlem
om hvordan den nye roer har det i klubben.


Interview med en garvet roer
der trodser vind og roer i is.